półkolonie językowo-sportowe YOLERS

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszym Aleksandra Bajon – Pietniczka, z siedzibą w Warszawie 02-786, przy ul. Zamiany 8/201 (dalej ”Yolers”), nr NIP 5342191365, Regon: 141957088, adres e-mail: biuro@yolers.pl informuje, że przetwarza i będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresach:

  1. do celów marketingu produktów i usług własnych Yolers. Masz prawo powyższą zgodę odwołać w każdym czasie, informując o tym Yolers.
  2. adres e-mail – w celu przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej, także w formie newslettera, informacji handlowych przesyłanych przez Yolers. Masz prawo powyższą zgodę odwołać w każdym czasie, informując o tym Yolers.
  3. adres e-mail – w celu kierowania do Ciebie przez Yolers marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (tablet, komputer podłączony do Internetu). Masz prawo powyższą zgodę odwołać w każdym czasie, informując o tym Yolers.

Masz prawo powyższe zgody odwołać w każdym czasie, informując o tym Yolers za pomocą poczty elektronicznej pod adresem biuro@yolers.pl, lub w inny wybrany przez Ciebie sposób.

Podane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym w zakresie rozstrzygania zasadności roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych (z uwzględnieniem okresów przedawnienia).

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Aleksandra Bajon – Pietniczka, z siedzibą w Warszawie 02-786, przy ul. Zamiany 8/201 (dalej ”Yolers”), nr NIP 5342191365 (dalej ”Yolers”), adres e-mail: biuro@yolers.pl. Dane osobowe przetwarzane będą przez Yolers na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych) w celach w tej zgodzie określonych. Dane osobowe będą też przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

Masz prawo:

  1. w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  2. żądania od Yolers dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (gdy przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz dokonywane w celach marketingu bezpośredniego).
 • Realizacja wskazanych powyżej praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich na adres e-mail: biuro@yolers.pl lub w inny wybrany przez Ciebie sposób.
 • Yolers nie podejmuje względem przetwarzanych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 • Yolers może ujawnić Twoje dane osobowe, jak również może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w innych zakresach, podmiotom współpracującym z Yolers szczególności podmiotom świadczącym usługi IT.
 • Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych Yolers wymaga od tych podmiotów zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty.